Protipožární nátěry

 Protipožární nátProprrrrP

Protipožární systémy

Protipožární nátěr na ocel

 Plamostop P9 je protipožární vypěňovácí nátěr na bázi vodou ředitelných disperzí, retardérů hoření, žáruvzdorných plnidel a zpěňovadel. Je určen k ochraně ocelových konstrukcí před účinky tepelného zatížení ve vnitřním i venkovním prostředí. Vypěňovací nátěr je určen k ochraně ocelových konstrukcí před působením požáru na dobu 15 až 60 minut

Protipožární nátěr na dřevo

  Protipožární transparentní vypěňovací nátěr pro zvýšení třídy hořlavosti na stupeň B, snížení indexu šíření plamene po konstrukci a zvýšení požární odolnosti dřevěných nosných konstrukcí. Protipožární nátěr PLAMOSTOP D je vypěňovací, zcela transparentní, protipožární ochranný nátěr určený na dřevěné konstrukce s předepsanou požární odolností, snížení hořlavosti dřeva a omezení šíření plamene po povrchu. Nátěrem lze dosáhnout vysoké transparentnosti s kvalitou užitnou pro nábytkářské účely.

Protipožární nátěr na beton

 Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 je určen ke zvýšení požární odolnosti betonových konstrukcí v rozsahu 45 až 180 minut na základě stanovení ekvivalentu tloušťky betonu pro zvětšení krytí tahové výztuže a rozměrových parametrů betonového prvku vypočítané dle dimenzační tabulky. K izolaci se doporučují konstrukce starší cca 2 roků, což zajišťuje dokonalé vyzrání a proschnutí betonu. Vlhkost konstrukce by neměla překročit 4% a neměla by být vystavena přímým účinkům vody. 

 

Zpět na hlavní stránku